strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PINGWIN. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z geografii. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda) i I liceum ogólnokształcącego (Pingwin).

Konkursy z geografii odbędą się: 27.11.2019 r. - Pingwin i 07.04.2020 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z geografii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z przyrody klasa 4.
2. Geografia jako nauka:

 • jak dzielimy nauki geograficzne,
 • jakie są źródła informacji geograficznej.

3. Poznajemy mapę Polski:

 • rodzaje map,
 • skala mapy,
 • znaki topograficzne na mapie,
 • co zawiera treść mapy,
 • jak czytamy mapę.

4. Poznajemy krajobrazy Polski:

 • rodzaje krajobrazów Polski,
 • cechy charakterystyczne krajobrazów,
 • największe miasta i ich zabytki.

Klasa VII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.
2. Współrzędne geograficzne.
3. Obraz Ziemi na mapie.
4. Położenie i granice Polski.
5. Podział administracyjny Polski.
Klasa VIII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania przyrody obowiązującej w klasach IV-VI i geografii w klasie VII szkoły podstawowej.
2. Azja.
Klasa III gimnazjum

1. W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum.
2. Cechy położenia Polski.
3. Podział administracyjny Polski.
4. Krainy geograficzne Polski.
5. Środowisko przyrodnicze Polski.

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z przyrody klasa 4.
2. Geografia jako nauka:

 • podział nauk geograficznych,
 • sposoby poznawania geografii.

3. Mapa Polski:

 • skala, znaki topograficzne, czytanie map.

4. Krajobrazy Polski:

 • krajobraz wysokogórski, wyżynny, nizinny, pojezierny, nadmorski, wielkomiejski, miejsko-przemysłowy, rolniczy,
 • cechy krajobrazów Polski.

5. Lądy i oceany:

 • rozmieszczenie lądów i oceanów,
 • wyprawy i odkrycia geograficzne.

Klasa VII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.
2. Środowisko przyrodnicze Polski.
3. Ochrona środowiska.
4. Ludność Polski.
5. Mapa polityczna Europy.

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania przyrody obowiązującej w klasach IV-VI i geografii w klasie VII szkoły podstawowej.
2. Australia.
3. Obszary polarne.
4. Zadania zawierają treści programowe dotyczące ruchów Ziemi oraz obliczeń z wykorzystaniem skali.

Klasa III gimnazjum

1. W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum.
2. Ludność Polski.
3. Przemysł Polski.    
4. Rolnictwo Polski.
5. Usługi w Polsce.Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email