strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PINGWIN. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z języka polskiego. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda) i I-III liceum ogólnokształcącego (Pingwin).

Konkursy z języka polskiego odbędą się: 21.11.2019 r. - Pingwin i 01.04.2020 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z języka polskiego przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny – PINGWIN


Klasa IV szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • Zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • Bezokolicznik;
 • Czas, liczba i osoba czasownika - określanie form;
 • Rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form;
 • Nazwy i pytania przypadków;
 • Wyrazy odmienne i nieodmienne;
 • Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
 • Alfabet;
 • Stosowanie zasad poprawności językowej i ortograficznej.

3. Literatura:

 • Baśń, legenda;
 • Różnice między prozą a wierszem;
 • Cechy wiersza: rym, wers, zwrotka;
 • Fikcja literacka;
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Bohater, czas i miejsce zdarzeń;
 • Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.

4. Lektury:

 • Astrid Lindgren: Dzieci z Bullerbyn;
 • Grzegorz Kasdepke: Detektyw Pozytywka;
 • Charles Perrault: Kopciuszek;
 • Aleksander Puszkin: Bajka o rybaku i rybce;
 • Andersen, Baśnie (w tym: Księżniczka na ziarnku grochu, Słowik, Królowa Śniegu);
 • Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa;
 • Legendy o powstaniu państwa polskiego: o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie;
 • Jan W. Góra: Nazywam się Jan Paweł II.

 

Klasa V szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres kl. IV oraz:

 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone (rozróżnianie);
 • Odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby;
 • Tryby czasownika;
 • Czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki; temat i końcówka rzeczownika;
 • Stopniowanie i rodzaje przymiotnika;
 • Stopniowanie przysłówka;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka).

3. Literatura - zakres kl. IV oraz:

 • Mit, powieść;
 • Środki stylistyczne: przenośnia, uosobienie, ożywienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, zdrobnienie, zgrubienie.

4. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Prometeusz, bogowie i ich domeny);
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
 • Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród;
 • Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni;
 • Adam Mickiewicz: Pani Twardowska, Przyjaciele;
 • Bolesław Prus: Katarynka;
 • Lluis Cugota, Luisa Vera: Nazywam się Maria Skłodowska-Curie.


Klasa VI szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klasy IV, V oraz:

 • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
 • Czynna i bierna konstrukcja zdania;
 • Zaimki (bez podziału), formy dłuższe i krótsze - zastosowanie;
 • Liczebniki - podział, odmiana, zastosowanie;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone.

3. Literatura - zakres klasy IV, V oraz:

 • Powieść - rodzaje powieści;
 • Narrator, narracja i rodzaje narracji;
 • Fabuła, wątek, epizod;
 • Budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • Środki stylistyczne: pytanie retoryczne, apostrofa, anafora, wyraz dźwiękonaśladowczy.

4. Lektury:

 • Mity greckie (bogowie Olimpu, król Midas, Tezeusz i Ariadna, Odyseusz);
 • Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy;
 • John Ronald Reuel Tolkien: Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Bolesław Prus: Katarynka;
 • Dorota Terakowska: Władca Lewawu;
 • Astrid Lindgren: Bracia Lwie Serce.


Klasa VII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klasy IV-VI oraz:

 • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
 • Formy nieosobowe czasownika (formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
 • Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze) - zastosowanie;
 • Podmiot; rodzaje podmiotu;
 • Orzeczenie; rodzaje orzeczenia;
 • Zdania współrzędnie złożone - rodzaje zdań;
 • Związki frazeologiczne, zwroty, wyrażenia i frazy;
 • Synonimy, homonimy, antonimy.

3. Literatura - zakres klasy IV-VI oraz:

 • Epika, liryka, dramat;
 • Epos (epopeja), bajka, ballada, pieśń, hymn, fraszka, dramat, komedia, tragedia;
 • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
 • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, apostrofa, inwokacja, metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja, symbol.

4. Lektury:

 • Jan Kochanowski, wybór fraszek (Na lipę, Na zdrowie, Na dom w Czarnolesie, Na młodość, Na starość); pieśń Czego chcesz od nas, Panie...;
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I, bohaterowie);
 • Adam Mickiewicz: Świtezianka;
 • Adam Mickiewicz: Dziady cz. II;
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę;
 • Henryk Sienkiewicz: Latarnik;
 • Nancy H. Kleinbaum: Stowarzyszenie Umarłych Poetów.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klas IV-VII oraz:

 • Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe;
 • Przydawka, dopełnienie, okolicznik - rodzaje okolicznika;
 • Związki zgody, rządu i przynależności;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - rodzaje;
 • Mowa zależna i niezależna;
 • Podstawa słowotwórcza i formant (rodzaje i funkcja).

3. Literatura - zakres klas IV-VII oraz:

 • Komizm i jego rodzaje;
 • Neologizm, eufemizm.

4. Lektury:

 • Jan Kochanowski: wybór trenów (I, V, VII, VIII);
 • Adam Mickiewicz: Reduta Ordona;
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Arkady Fiedler: Dywizjon 303;
 • Ernest Hemingway: Stary człowiek i morze;
 • Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar i pani Róża.


Klasa III gimnazjum

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klas IV-VI, klasy I-II gimnazjum oraz:

 • Upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności;
 • Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe;
 • Neologizmy i zapożyczenia;
 • Analiza słowotwórcza wyrazu;
 • Wyrazy złożone;
 • Skróty i skrótowce.

3. Literatura - zakres klas IV-VI, klasy I-II (epika, liryka, dramat; gatunki liryczne, epickie i dramatyczne; podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia; budowa wiersza; środki stylistyczne: porównanie homeryckie, apostrofa, inwokacja, metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja, symbol, neologizmy artystyczne oraz reportaż, felieton).

4. Lektury:

 • Utwory oznaczone w podstawie programowej gwiazdką;
 • Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec;
 • Ernest Hemingway: Stary człowiek i morze;
 • Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar i pani Róża;
 • Arkady Fiedler: Dywizjon 303.

 Zakres tematyczny – PANDA


Klasa IV szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • Zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • Bezokolicznik;
 • Czas, liczba i osoba czasownika - określanie form;
 • Rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form;
 • Nazwy i pytania przypadków;
 • Wyrazy odmienne i nieodmienne;
 • Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
 • Alfabet;
 • Związki frazeologiczne;
 • Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne;
 • Interpunkcja w zdaniu pojedynczym;
 • Stosowanie zasad poprawności językowej.

3. Literatura:

 • Baśń, opowiadanie, legenda;
 • Różnice między prozą a wierszem;
 • Cechy wiersza: rym, rytm, wers, zwrotka;
 • Fikcja literacka;
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Bohater, czas i miejsce zdarzeń;
 • Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.

4. Lektury:

 • Selma Lagerlöf: Cudowna podróż;
 • Sat-Okh: Biały Mustang (legendy: Biały Mustang, Synowie Słońca, Kwiat Antylopy);
 • Adam Mickiewicz: Pani Twardowska, Powrót taty;
 • Hans Christian Andersen: Baśnie (w tym: Królowa Śniegu, Nowe szaty cesarza);
 • Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa;
 • Maria Kownacka, Zofia Malicka: Dzieci z Leszczynowej Górki;
 • René Goscinny, Jean-Jacques Sempé: Mikołajek;
 • Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród.


Klasa V szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres kl. IV oraz:

 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone (cechy, rozróżnianie);
 • Odmienne i nieodmienne części mowy (przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby - określanie form;
 • Czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki - określanie form;
 • Temat i końcówka rzeczownika;
 • Stopniowanie i rodzaje przymiotnika;
 • Stopniowanie przysłówka;
 • Wyraz nadrzędny (określany) i podrzędny (określający);
 • Grupa podmiotu i grupa orzeczenia;
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka);
 • Akcentowanie wyrazów.

3. Literatura - zakres kl. IV oraz:

 • Mit, powieść;
 • Środki stylistyczne: przenośnia, uosobienie, ożywienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, zdrobnienie, zgrubienie.

4. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Prometeusz i Pandora, bogowie i ich domeny);
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
 • Lewis Carroll: Alicja w Krainie Czarów;
 • Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni;
 • Seweryna Szmaglewska: Czarne Stopy;
 • Baśnie Hansa Christiana Andersena: Królowa śniegu, Nowe szaty cesarza;
 • Bolesław Prus: Katarynka;
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera.


Klasa VI szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klas IV-V oraz:

 • Części mowy: zaimek, liczebnik;
 • Forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona, aspekt, tryb);
 • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
 • Bierna i czynna konstrukcja zdania;
 • Czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Rzeczownik - oboczność tematu (spółgłoskowa, samogłoskowa);
 • Nieosobliwe formy rzeczownika;
 • Liczebniki - podział, odmiana, zastosowanie;
 • Zaimki (bez podziału), formy dłuższe i krótsze - zastosowanie.

3. Literatura - zakres klas IV-V oraz:

 • Powieść - rodzaje powieści;
 • Narrator, narracja i rodzaje narracji;
 • Fabuła, wątek, epizod;
 • Budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • Środki stylistyczne: pytanie retoryczne, apostrofa, anafora, powtórzenie, wyraz dźwiękonaśladowczy, eufemizm.

4. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas);
 • Rudyard Kipling: Księga dżungli (rozdz. „Bracia Mowgliego”);
 • Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy;
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera;
 • John Ronald Reuel Tolkien: Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Kornel Makuszyński: Szatan z VII klasy;
 • Lucy Maud Montgomery: Ania z Zielonego Wzgórza.


Klasa VII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klas IV-VI oraz:

 • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
 • Formy nieosobowe czasownika (imiesłowy, formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
 • Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze) - zastosowanie;
 • Podmiot; rodzaje podmiotu;
 • Orzeczenie; rodzaje orzeczenia; orzeczenie złożone;
 • Przydawka, dopełnienie - bliższe i dalsze, okolicznik - rodzaje okolicznika;
 • Zdania bezpodmiotowe;
 • Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - rodzaje zdań;
 • Analiza słowotwórcza wyrazu;
 • Wyrazy złożone;
 • Mowa zależna i mowa niezależna;
 • Związki frazeologiczne, zwroty, wyrażenia i frazy;
 • Synonimy, homonimy, antonimy, eufemizmy.

3. Literatura - zakres klas IV-VI oraz:

 • Epika, liryka, dramat;
 • Epos (epopeja), bajka, ballada, pieśń, hymn, fraszka, tren, satyra, dramat, komedia, tragedia;
 • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
 • Podmiot liryczny i adresat liryczny;
 • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, oksymoron, metafora, personifikacja, animizacja, powtórzenie, onomatopeja.

4. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas, Atena i Arachne, Herakles, Muzy);
 • Jan Kochanowski: Fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim - Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie...); Treny (I, V, VII, VIII);
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I, Księga IV);
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa;
 • John Ronald Reuel Tolkien: Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klas IV-VII oraz:

 • Związki zgody, rządu i przynależności;
 • Neologizmy i zapożyczenia;
 • Wyrazy złożone;
 • Skróty i skrótowce;
 • Upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności;
 • Rodzaje stylu.

3. Literatura - zakres klas IV-VII oraz:

 • Przypowieść (parabola), nowela, dziennik, pamiętnik, sonet, elegia;
 • Budowa i cechy dramatu.

4. Lektury:

 • Adam Mickiewicz: Dziady. Cz. II;
 • Adam Mickiewicz: Świteź, Świtezianka, To lubię;
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I, II, IV, X, XII);
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Juliusz Słowacki: Balladyna;
 • Henryk Sienkiewicz: Quo vadis;
 • Henryk Sienkiewicz: Latarnik;
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę;
 • Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec;
 • Charles Dickens: Opowieść wigilijna.


Klasa III gimnazjum

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku - zakres klas IV-VII szkoły podstawowej oraz:

 • Upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności;
 • Mowa zależna i mowa niezależna;
 • Neologizmy i zapożyczenia;
 • Analiza słowotwórcza wyrazu;
 • Wyrazy złożone;
 • Skróty i skrótowce.

3. Literatura - zakres klas IV-VII szkoły podstawowej.

4. Lektury:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas, Atena i Arachne, Tezeusz i Ariadna, Herakles, Orfeusz i Eurydyka, Helios i Faeton, Muzy);
 • Jan Parandowski: Wojna trojańska;
 • Jan Parandowski: Przygody Odyseusza;
 • William Szekspir: Romeo i Julia;
 • Juliusz Słowacki: Balladyna;
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę;
 • Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar i pani Róża;
 • Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec;
 • Nancy H. Kleinbaum: Stowarzyszenie Umarłych Poetów.


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email