strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PINGWIN. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z matematyki. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda) i I-III liceum ogólnokształcącego (Pingwin).

Konkursy z matematyki odbędą się: 22.11.2019 r. - Pingwin i 02.04.2020 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z matematyki przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN


Klasa IV szkoły podstawowej
Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
1. Liczby naturalne:

 • działania i ich kolejność wykonywania;
 • dzielenie z resztą;
 • kwadraty i sześciany liczb;
 • oś liczbowa;
 • porównywania ilorazowe.

2. Systemy zapisywania liczb:

 • system rzymski;
 • system dziesiętny.

3. Obliczenia praktyczne:

 • jednostki długości, masy, czasu i monetarne (w tym wyrażenia dwumianowane);
 • kalendarz i czas;
 • temperatura;
 • waluta.

4. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa V szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 4 oraz:
1. Liczby naturalne:

 • działania pisemne;
 • wielokrotności, dzielniki;
 • NWW, NWD;
 • cechy podzielności liczb;
 • liczby pierwsze i złożone;
 • średnia arytmetyczna.

2. Ułamki:

 • ułamki zwykłe;
 • ułamki dziesiętne (z wyłączeniem mnożenia i dzielenia).

3. Figury geometryczne:

 • proste, półproste, odcinki, łamane;
 • kąty;
 • koła i okręgi;
 • symetria w otoczeniu człowieka;
 • pole prostokąta, jednostki pola;
 • własności prostopadłościanów.

4. Obliczenia praktyczne:

 • skala.

5. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VI szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 5 oraz:
1. Ułamki:

 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;
 • rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych;
 • zaokrąglanie liczb wymiernych.

2. Liczby całkowite, wartość bezwzględna.
3. Figury geometryczne:

 • kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe;
 • własności, pola i obwody wielokątów;
 • miary kątów w wielokątach;
 • pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów, jednostki objętości;
 • własności graniastosłupów prostych.

4. Obliczenia praktyczne:

 • droga, prędkość, czas;
 • procenty.

5. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VII szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 6 oraz:
2. Zapis liczb w systemie rzymskim.
3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4. Podstawowe figury płaskie.
5. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
6. Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce.
7. Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
8. Liczby wymierne dodatnie i ujemne i działania w zbiorze liczb wymiernych.
9. Własności trójkątów - obwody, pola.
10. Cechy przystawania trójkątów.
11. Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej
1. Zakres materiału z klasy 7 oraz:
2. Liczby i działania:

 • liczby naturalne w systemie rzymskim,
 • wartość bezwzględna liczby wymiernej,
 • potęga o wykładniku naturalnym,
 • mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie,
 • potęga iloczynu, ilorazu, potęgi,
 • notacja wykładnicza,
 • pierwiastek kwadratowy i sześcienny,
 • szacowanie wartości wyrażeń zawierających pierwiastki.

3. Własności figur płaskich:

 • twierdzenie Pitagorasa,
 • wielokąty foremne,
 • punkty kratowe.

4. Wyrażenia algebraiczne i równania:

 • przekształcenia algebraiczne,
 • proporcja.

5. Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego. 

 

Klasa III gimnazjum
1. Zakres materiału z klasy 2.
2. Potęgi:

 • potęga o wykładniku całkowitym,
 • działania na potęgach,
 • notacja wykładnicza.

3. Podobieństwo figur:

 • figury podobne, skala podobieństwa,
 • podobieństwo trójkątów,
 • stosunek pól figur podobnych,
 • stosunek objętości brył podobnych.

4. Bryły obrotowe:

 • walec, stożek, kula,
 • pole powierzchni i objętość brył obrotowych.

5. Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

 


Zakres tematyczny - PANDA


Klasa IV szkoły podstawowej
Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
1. Arytmetyka:

 • system dziesiętny;
 • system rzymski;
 • liczby naturalne;
 • oś liczbowa;
 • działania i ich kolejność wykonywania;
 • działania pisemne;
 • porównywania ilorazowe;
 • potęgowanie liczb naturalnych;
 • ułamki zwykłe z wyłączeniem mnożenia i dzielenia (w tym zastosowanie);
 • ułamki dziesiętne z wyłączeniem mnożenia i dzielenia (w tym zastosowanie).

2. Geometria:

 • elementarne figury geometryczne (prosta, półprosta, odcinek, łamana);
 • koła, okręgi;
 • kąty;
 • rozpoznawanie wielokątów;
 • obwody wielokątów.

3. Matematyka w praktyce:

 • kalendarz, czas;
 • zegar;
 • termometr;
 • jednostki długości, masy, monetarne (w tym wyrażenia dwumianowane) i ich zamiana.

4. Zagadki matematyczne.
5. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa V szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 4 oraz:
1. Arytmetyka:

 • wielokrotności, dzielniki, NWW, NWD;
 • cechy podzielności liczb;
 • liczby pierwsze, złożone;
 • ułamki zwykłe (w tym zastosowanie);
 • ułamki dziesiętne (w tym zastosowanie).

2. Geometria:

 • kąty: przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe;
 • własności wielokątów;
 • miary kątów w wielokątach;
 • pola wielokątów;
 • jednostki pola i ich zamiana;
 • własności prostopadłościanów;
 • pole powierzchni całkowitej prostopadłościanów.

3. Matematyka w praktyce:

 • skala;
 • średnia arytmetyczna.

4. Zagadki matematyczne.
5. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VI szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 5 oraz:
1. Arytmetyka:

 • liczby całkowite, wartość bezwzględna;
 • zaokrąglanie liczb;
 • potęgowanie liczb wymiernych.

2. Algebra:

 • wyrażenia algebraiczne;
 • obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych;
 • równania i nierówności pierwszego stopnia.

3. Geometria:

 • odbicia lustrzane;
 • pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanów;
 • jednostki objętości i ich zamiana;
 • rozpoznawanie graniastosłupów prostych.

4. Statystyka:

 • interpretacja danych z wykresów i diagramów.

5. Matematyka w praktyce:

 • droga, prędkość, czas.

6. Zagadki matematyczne.
7. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VII szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 6 oraz:
1. Zapis liczb w systemie rzymskim.
2. Liczby wymierne dodatnie i ujemne i działania w zbiorze liczb wymiernych.
3. Liczby wymierne na osi liczbowej.
4. Pojęcie procentu, obliczenia procentowe w praktyce. Promile.
5. Podstawowe figury płaskie.
6. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
7. Kąty i ich rodzaje (przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe).
8. Własności trójkątów - obwody, pola.
9. Czworokąty: własności, obwody, pola.
10. Graniastosłupy i ostrosłupy: proste i prawidłowe - budowa, własności i siatki.
11. Potęga o wykładniku naturalnym.
12. Pierwiastki (w tym szacowanie wyrażeń zawierających pierwiastki).
13. Notacja wykładnicza.
14. Wyrażenia algebraiczne - wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne, działania na sumach algebraicznych,
15. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą (zastosowanie, w tym zadania z procentami).
16. Przekształcanie wzorów.
17. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. Proporcja.
18. Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa VIII szkoły podstawowej
Zakres tematyczny klasy 7 oraz:
1. Twierdzenie Pitagorasa (w tym zastosowanie).
2. Przekątna kwadratu, wysokość trójkąta równobocznego, trójkąty o kątach 90, 60, 30 stopni oraz 90, 45 stopni.
3. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa oraz ostrosłupa.
4. Długości odcinków w graniastosłupach i ostrosłupach.
5. Przystawanie trójkątów.
6. Układ współrzędnych.
7. Statystyka - czytanie danych, średnia arytmetyczna, zdarzenia losowe.
8. Rozwiązywanie zadań tekstowych o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa III gimnazjum
1. Zakres materiału z klasy 2.
2. Potęgi:

 • potęga o wykładniku całkowitym,
 • działania na potęgach,
 • notacja wykładnicza.

3. Podobieństwo figur:

 • figury podobne, skala podobieństwa,
 • podobieństwo trójkątów,
 • stosunek pól figur podobnych,
 • stosunek objętości brył podobnych.

4. Bryły obrotowe:

 • walec, stożek, kula,
 • pole powierzchni i objętość brył obrotowych.

5. Elementy rachunku prawdopodobieństwa:

 • prawdopodobieństwo zdarzeń w doświadczeniach losowych.

6. Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email