strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PINGWIN. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z chemii.  Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda) i I liceum ogólnokształcącego (Pingwin).

Konkursy z chemii odbędą się: 26.11.2019 r. - Pingwin06.04.2020 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z chemii przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!

 

Zakres tematyczny - PINGWIN


Klasa VII szkoły podstawowej

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
 2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
 5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
 6. Właściwości metali i niemetali.
 7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
 8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
 9. Mieszanina a związek chemiczny.
 10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
 11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
 12. Powietrze, jego skład i właściwości.
 13. Właściwości azotu.
 14. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
 15. Ozon i dziura ozonowa.
 16. Właściwości tlenku węgla (IV).
 17. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 18. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
 19. Związki wodoru z niemetalami.
 20. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.

Klasa VIII szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy VII oraz:

 1. Atomy i cząsteczki.
 2. Budowa atomów, izotopy.
 3. Cząstki elementarne i ich właściwości.
 4. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
 5. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 6. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
 7. Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13-17.
 8. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
 9. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
 10. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
 11. Rodzaje wiązań chemicznych.
 12. Związki jonowe i kowalencyjne.
 13. Jony metali i niemetali.
 14. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
 15. Prawo zachowania masy.
 16. Prawo stałości składu związku chemicznego.
 17. Równania reakcji chemicznych.
 18. Obliczenia stechiometryczne.
 19. Rodzaje reakcji chemicznych.
 20. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
 21. Woda i roztwory wodne.
 22. Właściwości wody.
 23. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
 24. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
 25. Tlenki metali i niemetali.
 26. Elektrolity i nieelektrolity.
 27. Wodorotlenki i zasady.
 28. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
 29. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 30. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
 31. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
 32. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 33. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
 34. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
 35. Kwasy w naszym otoczeniu.
 36. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
 37. Kwasy mocne i słabe.
 38. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
 39. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
 40. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
 41. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
 42. Reakcje strąceniowe.
 43. Właściwości i zastosowanie soli.
 44. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
 45. Reakcje metali z kwasami.
 46. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Klasa III gimnazjum

Zakres tematyczny klasy VII i VIII oraz:

 1. Reakcje utleniania-redukcji.
 2. Promieniotwórczość i przemiany promieniotwórcze.
 3. Hydroliza soli.
 4. Mol, masa molowa, objętość molowa gazów.
 5. Stężenie molowe roztworu.
 6. Wykorzystanie pojęcia mola i masy molowej w obliczeniach stechiometrycznych.
 7. Występowanie węgla w przyrodzie.
 8. Odmiany alotropowe węgla.
 9. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
 10. Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny.
 11. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
 12. Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
 13. Właściwości etylenu i acetylenu.
 14. Polimeryzacja i polimery.
 15. Szereg homologiczny alkoholi.
 16. Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
 17. Alkohole mono- i polihydroksylowe.

 

Zakres tematyczny - PANDA


Klasa VII szkoły podstawowej

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
 2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
 5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
 6. Właściwości metali i niemetali.
 7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
 8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
 9. Mieszanina a związek chemiczny.
 10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
 11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
 12. Atomy i cząsteczki.
 13. Budowa atomów, izotopy.
 14. Cząstki elementarne i ich właściwości.
 15. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
 16. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 17. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
 18. Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13-17.
 19. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
 20. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
 21. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
 22. Rodzaje wiązań chemicznych.
 23. Związki jonowe i kowalencyjne.
 24. Jony metali i niemetali.
 25. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
 26. Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.
 27. Równania reakcji chemicznych.
 28. Obliczenia stechiometryczne.
 29. Rodzaje reakcji chemicznych.
 30. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
 31. Powietrze, jego skład i właściwości.
 32. Właściwości azotu.
 33. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
 34. Ozon i dziura ozonowa.
 35. Właściwości tlenku węgla (IV).
 36. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 37. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
 38. Związki wodoru z niemetalami.
 39. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
 40. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
 41. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
 42. Woda i roztwory wodne.
 43. Właściwości wody.
 44. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
 45. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Klasa VIII szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy VII oraz:

 1. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
 2. Właściwości kwasów karboksylowych (szczególnie mrówkowego i octowego).
 3. Wyższe kwasy karboksylowe.
 4. Kwasy organiczne występujące w przyrodzie, ich wzory, nazwy systematyczne i zwyczajowe oraz zastosowanie (mrówkowy, szczawiowy, mlekowy, cytrynowy, jabłkowy, propionowy, masłowy, malonowy, bursztynowy).
 5. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
 6. Tlenki metali i niemetali.
 7. Elektrolity i nieelektrolity.
 8. Wodorotlenki i zasady.
 9. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
 10. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 11. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
 12. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
 13. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 14. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
 15. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
 16. Kwasy w naszym otoczeniu.
 17. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
 18. Kwasy mocne i słabe.
 19. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
 20. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
 21. Odmiany alotropowe węgla.
 22. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
 23. Szereg homologiczny alkanów.
 24. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
 25. Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
 26. Właściwości etylenu i acetylenu.
 27. Szereg homologiczny alkoholi.
 28. Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
 29. Alkohole mono- i polihydroksylowe.

Klasa III gimnazjum

Zakres tematyczny klasy VII i VIII oraz:

 1. Izomeria łańcuchowa węglowodorów.
 2. Polimeryzacja i polimery.
 3. Reakcje utleniania-redukcji.
 4. Promieniotwórczość i przemiany promieniotwórcze.
 5. Mol, masa molowa, objętość molowa gazów.
 6. Stężenie molowe roztworu.
 7. Wykorzystanie pojęcia mola i masy molowej w obliczeniach stechiometrycznych.
 8. Hydroliza soli.
 9. Estry; reakcja estryfikacji, zastosowanie estrów.
 10. Aminy.
 11. Aminokwasy.
 12. Składniki chemiczne żywności.
 13. Rodzaje i właściwości tłuszczów.
 14. Budowa i właściwości białek, reakcje charakterystyczne.
 15. Cukry proste i złożone.
 16. Właściwości glukozy, sacharozy.
 17. Próba Tollensa i próba Trommera.


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email