strona główna
ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE
EDI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie PINGWIN. Nie zwlekaj! zgłoś szkołę jak najszybciej. Pomoże Ci w tym formularz zgłoszeniowy.
Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Historia
Biologia Fizyka Geografia Chemia Przyroda

Kurczak EDI gorąco wita i serdecznie zaprasza wszystkich głodnych wiedzy uczniów oraz ich nauczycieli na kolejne edycje konkursów Pingwin i Panda z fizyki. Konkursy o różnym stopniu trudności przeznaczone są dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej (Pingwin i Panda) i I liceum ogólnokształcącego (Pingwin).

Konkursy z fizyki odbędą się: 25.11.2019 r. - Pingwin i 03.04.2020 r. - Panda w szkołach, które terminowo dokonały zgłoszenia. Godzinę rozpoczęcia ustala szkolny koordynator konkursu. Każdy konkurs trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu otrzymają Państwo drogą pocztową na około tydzień przed konkursem (w wypadku nie otrzymania materiałów prosimy o kontakt telefoniczny 22 509-86-70). W przesyłce znajdą Państwo:

 • testy,
 • karty odpowiedzi,
 • druk protokołu z instrukcją przeprowadzenia konkursu,
 • druk wpłaty,
 • kopertę zwrotną.

Konkursy z fizyki przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Jeżeli mają Państwo pytania chętnie odpowiemy. Prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 509-86-70 lub na adres e-mail: edi@edi.edu.pl

EDI życzy powodzenia!


Zakres tematyczny - PINGWIN

 

Klasa VII szkoły podstawowej:

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.

1. Oddziaływania:

 • wielkości fizyczne, jednostki i pomiary;
 • rodzaje i skutki oddziaływań;
 • siła i jej cechy;
 • pomiar siły;
 • niepewność pomiaru;
 • siła wypadkowa i równoważąca.

2. Właściwości i budowa materii:

 • trzy stany skupienia substancji;
 • budowa materii;
 • atomy i cząsteczki;
 • założenia kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii;
 • siły spójności i siły przylegania;
 • menisk i napięcie powierzchniowe;
 • właściwości ciał stałych, cieczy i gazów;
 • kryształy;
 • oddziaływania międzycząsteczkowe;
 • zmiany stanów skupienia ciał;
 • rozszerzalność temperaturowa ciał;
 • masa oraz gęstość ciał;
 • masa a ciężar ciała.

3. Ruch:

 • prędkość średnia i chwilowa;
 • jednostki prędkości;
 • droga w ruchu jednostajnie prostoliniowym.

Klasa VIII szkoły podstawowej:

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.

Zakres tematyczny kl. VII oraz:

1. Hydrostatyka i aerostatyka:

 • parcie, a ciśnienie;
 • prawo Pascala;
 • ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne;
 • naczynia połączone;
 • prawo Archimedesa;
 • siła wyporu;
 • pływanie ciał.

2. Kinematyka:

 • względność ruchu;
 • elementy ruchu i jego opis;
 • ruch jednostajny prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy;
 • analiza i wykresy ruchów jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego i jednostajnego prostoliniowego.

3. Dynamika:

 • wyznaczanie siły wypadkowej;
 • dynamiczne skutki oddziaływań;
 • opory ruchu;
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona;
 • swobodny spadek ciał;
 • pęd ciała, zasada zachowania pędu.

4. Praca, moc, energia:

 • praca, moc i ich jednostki;
 • energia mechaniczna (potencjalna, kinetyczna);
 • zasada zachowania energii;
 • maszyny proste;
 • Układ Słoneczny.

5. Analiza energetyczna procesów cieplnych:

 • energia wewnętrzna ciała i jej zmiana w wyniku pracy;
 • cieplny przepływ energii wraz z I zasadą termodynamiki;
 • ciepło właściwe.

Klasa III gimnazjum:

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.

Zakres kl. VII i VIII oraz:

1. Analiza energetyczna procesów cieplnych:

 • bilans cieplny;
 • topnienie i krzepnięcie, ciepło topnienia;
 • parowanie i skraplanie, ciepło parowania.

2. Elektrostatyka:

 • elektryzowanie ciał;
 • pole elektrostatyczne;
 • budowa atomu, jednostka ładunku elektrycznego;
 • przewodniki i izolatory;
 • prawo Coulomba;
 • sposoby elektryzowania ciał, zasada zachowania ładunku elektrycznego.

3. Prąd elektryczny:

 • prąd elektryczny, napięcie elektryczne;
 • natężenie prądu elektrycznego;
 • obwody prądu elektrycznego;
 • przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy;
 • chemiczne źródła energii elektrycznej;
 • pomiar natężenia i napięcia;
 • opór elektryczny, prawo Ohma;
 • praca i moc prądu elektrycznego;
 • energia elektryczna i jej zamiany na inne formy energii;
 • łączenie szeregowe i równoległe oporników, I prawo Kirchhoffa.

4. Magnetyzm:

 • pole magnetyczne;
 • oddziaływania biegunów magnetycznych;
 • elektromagnes i jego zastosowanie;
 • właściwości przewodnika, przez który płynie prąd w polu magnetycznym.

 

Zakres tematyczny - PANDA

 

Klasa VII szkoły podstawowej:

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.

1. Oddziaływania:

 • wielkości fizyczne, jednostki i pomiary;
 • rodzaje i skutki oddziaływań;
 • siła i jej cechy;
 • pomiar siły;
 • niepewność pomiaru;
 • siła wypadkowa i równoważąca.

2. Właściwości i budowa materii:

 • trzy stany skupienia substancji;
 • budowa materii;
 • atomy i cząsteczki;
 • założenia kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii;
 • siły spójności i siły przylegania;
 • menisk i napięcie powierzchniowe;
 • właściwości ciał stałych, cieczy i gazów;
 • kryształy;
 • oddziaływania międzycząsteczkowe;
 • zmiany stanów skupienia;
 • rozszerzalność temperaturowa ciał;
 • masa a ciężar ciała;
 • masa oraz gęstość ciał.

3. Hydrostatyka i aerostatyka:

 • parcie, a ciśnienie;
 • prawo Pascala;
 • ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne;
 • naczynia połączone;
 • prawo Archimedesa;
 • siła wyporu;
 • pływanie ciał.

4. Kinematyka:

 • względność ruchu;
 • elementy ruchu i jego opis;
 • ruch jednostajny prostoliniowy;
 • ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy.

5. Dynamika:

 • wyznaczanie siły wypadkowej;
 • dynamiczne skutki oddziaływań;
 • opory ruchu;
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona.

Klasa VIII szkoły podstawowej:

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
Zakres tematyczny kl. VII oraz:

1. Dynamika:

 • swobodny spadek ciał;
 • pęd ciała, zasada zachowania pędu.

2. Praca, moc, energia:

 • praca, moc i ich jednostki;
 • energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna, zasada zachowania energii);
 • maszyny proste.

3. Analiza energetyczna procesów cieplnych:

 • energia wewnętrzna ciała i jej zmiana w wyniku pracy;
 • cieplny przepływ energii;
 • I zasada termodynamiki;
 • ciepło właściwe;
 • bilans cieplny;
 • topnienie i krzepnięcie, ciepło topnienia;
 • parowanie i skraplanie, ciepło parowania.

4. Elektrostatyka:

 • elektryzowanie ciał;
 • pole elektrostatyczne;
 • budowa atomu, jednostka ładunku elektrycznego;
 • przewodniki i izolatory;
 • prawo Coulomba;
 • sposoby elektryzowania ciał, zasada zachowania ładunku elektrycznego.

5. Prąd elektryczny:

 • prąd elektryczny, napięcie elektryczne;
 • natężenie prądu elektrycznego;
 • obwody prądu elektrycznego;
 • przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy;
 • chemiczne źródła energii elektrycznej;
 • pomiar natężenia i napięcia;
 • opór elektryczny, prawo Ohma;
 • praca i moc prądu elektrycznego;
 • energia elektryczna i jej zamiany na inne formy energii;
 • łączenie szeregowe i równoległe oporników, I prawo Kirchhoffa.

Klasa III gimnazjum:

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
Zakres tematyczny kl. VII i VIII oraz:

1. Magnetyzm:

 • pole magnetyczne;
 • pole magnetyczne prądu elektrycznego;
 • elektromagnes;
 • przewodnik, przez który płynie prąd w polu magnetycznym;
 • siła elektrodynamiczna;
 • zjawisko indukcji elektromagnetycznej;
 • transformatory.

2. Drgania i rozchodzenie się fal mechanicznych:

 • ruch drgający;
 • okres, amplituda i częstotliwość drgań;
 • przemiany energii w ruchu drgającym i ruchu wahadła matematycznego;
 • przemiany energii w ruchu poziomym obciążnika przymocowanego do sprężyny;
 • fale mechaniczne i ich rodzaje;
 • zjawiska falowe;
 • rezonans mechaniczny i akustyczny;
 • fale dźwiękowe i ich wytwarzanie;
 • wysokość i głośność dźwięku;
 • infradźwięki i ultradźwięki;
 • fale elektromagnetyczne, ich rodzaje i zastosowania.

3. Optyka:

 • fale elektromagnetyczne w telekomunikacji;
 • światło i jego właściwości;
 • podstawy optyki geometrycznej;
 • prawo odbicia światła.


Logowanie

    Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres email