Subskrypcja


blank

Zakres tematyczny obowiązujący uczestników konkursu Początki Państwa Polskiego dla obu poziomów jest identyczny. W testach dla Poziomu 1 i Poziomu 2 zostanie zastosowana różna skala trudności pytań.

Zakres wymagań: Poziom 1 - szkoła podstawowa (kl. IV-VI)

oraz

Zakres wymagań: Poziom 2 - szkoła podstawowa (kl. VII-VIII) i gimnazjum (kl. III)

1. Początki Polski w legendach.
2. Plemiona zamieszkujące tereny dzisiejszej Polski.
3. Monarchia  wczesnopiastowska:

 • Polska Mieszka I i Bolesława Chrobrego;
 • kryzys i odbudowa państwa pierwszych Piastów w XI w.;
 • Polska w okresie sporu o inwestyturę;
 • stosunki z sąsiadami.

4. Panowanie Bolesława Krzywoustego:

 • walki o władzę w kraju;
 • stosunki z Niemcami;
 • walki o Pomorze;
 • ostatnia wola.

5. Polska i Polacy w okresie rozbicia dzielnicowego:

 • potomkowie Bolesława Krzywoustego i ich dzielnice;
 • zasada senioratu;
 • najazdy Mongołów;
 • stosunki polsko-krzyżackie;
 • próby zjednoczenia państwa polskiego.

6. Ostatni Piastowie na tronie Polski.
7. Monarchia patrymonialna i stanowa.
8. Sąsiedzi Polski Piastów.
9. Rola Kościoła w Polsce Piastowskiej.
10. Kultura, gospodarka i społeczeństwo Polski Piastów.
11. Ludność i terytorium Polski Piastów.